Chúng tôi sẵn sàng
HEAD:
107 HOA LAN, F2, PHÚ NHUẬN, HCM
HOTLINE 24/7:
+ 84 0898 988 769
Vân Phong E-Com Development

Blog

Multipurpose Web Banners 1

[Pic] Multipurpose Web Banners – Banners chuyên nghiệp

22 kích thước khác nhau Biểu ngữ web đa năng để trình bày bất kỳ loại dịch vụ Doanh nghiệp nào của bạn. Bạn sẽ nhận được hoàn toàn có thể chỉnh sửa, tổ chức tốt, đặt tên và nhóm 22 tệp PSD và một tệp trợ giúp sẽ từng bước hướng dẫn bạn thêm hình ảnh của riêng mình một cách dễ dàng bằng các đối tượng thông minh. Hình ảnh chỉ để xem trước và không được bao gồm trong tải xuống.

22 kích thước khác nhau trong các tệp PSD riêng biệt, được nhóm, đặt tên và hoàn toàn có thể chỉnh sửa các tệp PSD. Dễ dàng thêm hình ảnh với các đối tượng thông minh. Dễ dàng thay đổi văn bản và màu sắc. Bao gồm tệp trợ giúp, 72 dpi, chế độ màu RGB.

Nathan

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *