CÀIĐẶT CƠ BẢN CHO dành cho máy chiếu di động Smart Cube P1

Cứ mỗi 6 tháng, người dùng nên resert factory để tăng hiệu xuất hoạt động của Máy chiếu Di Động Smart Cube P1

Kết nối Remote điều khiển Bluetooth

Remote điều khiển, được kết nối với Máy chiếu Di Động thông qua giao thức BlueTooth, được để sẵn trong hộ đựng máy. Đây ra remote đơn giản để dùng cho lên xuống trái phải, quay trở lại … có chức năng trỏ chuột đính kèm.

>>> xem video két nối


ÁBJV;KDJVB;s


sjkDBVskdjBA:?
k;sDJbv;ksdBVK;A
aklJbvcaskdBCJVA

[tg_button href="#" bg_color="#FFFFFF" text_color="#ff0000"]Hướng Dẫn Kết Nối[/tg_button] 

[tg_button href="#" bg_color="#FFFFFF" text_color="#ff0000"]Hướng Dẫn Kết Nối[/tg_button]