Pricing Tables

 

 • Standard
 • đ49/email
 • Tối thiểu 5triệu lần gởi
 • Chia sẻ tài nguyên server
 • Hỗ trợ 24/7 vĩnh viễn
 • Cập nhật phần mềm
 • Thanh toán với Vân Phong
 • Đã bao gồm VAT
 • Purchase Now

Light Skin (Up to 4 Columns)
 • Standard
 • đ49/email
 • Tối thiểu 5triệu lần gởi
 • Chia sẻ tài nguyên server
 • Hỗ trợ 24/7 vĩnh viễn
 • Cập nhật phần mềm
 • Thanh toán với Vân Phong
 • Đã bao gồm VAT
 • Purchase Now

Normal Skin (Up to 4 Columns)